Dissenyat un sistema per ajustar la dosis de plaguicides a les oliveres

Agrònoms de la UCO han dissenyat el sistema basat en el volum de la copa dels arbres.

OLEO - 09/02/2017

El grup de "Mecanització i Tecnologia Rural" de la Universitat de Còrdova ha dissenyat un sistema mitjançant el qual és possible ajustar la dosi exacta de plaguicides que cal aplicar a l'oliverar. Concretament, el grup que dirigeix el professor Jesús Gil Ribes ha aconseguit determinar la relació òptima entre el volum de producte aplicat i la geometria dels arbres per l'olivar, evitant el càlcul fet pels agricultors sense base científica o tècnica.

Per aconseguir-ho, els investigadors Jesús Gil, Gregorio Blanco, Antonio Miranda, Andrés Conca i Alberto Godoy es van centrar en el volum de copa dels arbres. Van assajar amb sis volums diferents en el laboratori i van seleccionar els tres que van donar els millors resultats per portar l'experiment de camp. Utilitzant traçadors-colorants per veure fins on arribava el producte- i volums d'aplicació diferents van concloure que la relació més adequada, la qual aconsegueix una major cobertura, homogeneïtat, penetració en l'arbre i reducció de la dosi, és de 0,12 litres per cada metre cúbic de copa.

Els resultats publicats a la revista Science of The Total Enviroment, estan sent transferits al sector agroalimentari, tant als fabricants d'equips com als oliverers.

L'ús de productes fitosanitaris suposa entre el 10 i el 15% dels costos totals de qualsevol explotació agrícola, i tot el que suposi estalviar econòmicament i ambiental és un benefici.

A la UE estan regulats el tipus de productes i el maneig dels mateixos gràcies a un cos legislatiu que obliga a controlar l'estat de les màquines utilitzades pels agricultors a l'hora de tractar les malalties dels seus cultius i ha etiquetar correctament aclarint la dosi màxima de producte permesa. No obstant això, un dels majors reptes és el d'adaptar la dosi dels productes a la morfologia dels arbres.

El sector fitosanitari recolza l'ús d'estàndards per calcular els volums de líquid a polvoritzar amb els seus productes. Ho fan utilitzant càlculs geomètrics que tenen en compte paràmetres geomètrics propis dels cultius en tanca o espatllera, molt útils a les necessitats del nord i centre d'Europa però que no resulten eficaços en el cas dels cultius fruiters mediterranis on, a diferència del que que passa en aquelles latituds, els arbres majoritàriament es planten de forma aïllada.