L’agricultura de precisió i la reducció del consum d’aigua

Mitjançant sensors es poden determinar les necessitats hídriques de l'arbre i estalviar fins a un 30% el consum d'aigua de reg.

24/06/2016 - OPOC

La casa YARA disposa del Water Solution que permet aporta un mesurament continu i no invasiu, de la pressió de turgència de la planta, relacionada directament amb el creixement i productivitat de l'olivera. D'aquesta manera aconsegueixen mesurar el nivell d'hidratació que tenen les fulles dels seus arbres. La informació aportada pel sensor, que es pot monitoritzar en temps real a través d'Internet, permet realitzar un reg a la demanda ajustant el temps de reg i la quantitat d'aigua aportada. Per adequar la demanda de reg, el sensor agafa informació de la temperatura ambient i de la humitat i té en compte la fase fenològica en què es troba el cultiu.

A banda dels estalvis d'aigua de reg, d'entre el 20 i el 30%, aquest sistema permet també una reducció del manteniment dels arbres i obtenir-ne el màxim rendiment.

 

Actualment, aquest sistema està disponible per oliveres i cítrics, i s'està preparant per poder-se aplicar també en vinya i fruiters.