Archivos mensuales: diciembre 2013

AEMO

 

03 dimarts desembre 2013

Publicat per AEMO . Associació Espanyola de Municipis de l' Olivera en Oli d'Oliva i Qualitat , Cultiu de l'Olivera


     Del moment de la recollida del fruit depèn en gran part la qualitat dels olis obtinguts
i des AEMO ens atrevim a desmentir les llegendes rurals més arrelades sobre com iquan realitzar la recol · lecció


     1 . Com més tardana sigui la recol · lecció de l'oliva ,més rendiment tindrà aquesta i per tant obtindrem més oli : FALS .
L'oliva genera les molècules d'oli ( lipogènesi ) entre juliol i novembre a la majoria de les
varietats , després es produeix una disminució d'humitat en el fruit que , efectivament , augmenta el rendiment sobre humit però no la quantitat d'oli sobre matèria seca . És a direls quilos d'oli en
una finca determinada assoleixen el seu màxim en un moment donat ( no més enllà de final de novembre ) i després només es produeixen canvis d'humitat i pèrdua de qualitat del suc .


     2 . La força de retenció de l'oliva a l'arbre disminueix amb el pas del temps , per tant si
retardem la recol · lecció menor serà el cost de recol · lecció : FALS .
És cert que la força de retenció disminueix quan augmenta el grau de maduresa del fruit , però per aquesta mateixa raó part de l'oliva cau a terra abans de ser recol · lectada estant a més exposada a les adversitats climatològiques ( gelades , ventades , etc ) que originen la seva pròpia caiguda i pèrdues de qualitat inqüestionables , a més de l'increment de cost de recol · lecció . Sent així , no és cert que si recollim la oliva en maduresa tardana resulti econòmicament més favorable .


     3 . Separar l'oliva del sòl i el vol suposa un treball addicional , per tant resulta més barat portar barrejada al molí : FALS .
L'oliva del sòl i l'arbre , inevitablement , es recull ja per separat , per tant som nosaltres
mateixos els que la barregem a posteriori . No suposa un sobrecost mantenir separada fins a la seva arribada al molí , només és qüestió d'organitzar els remolcs i el transport de la mateixa .


     4 . La qualitat no es paga i sent així no té sentit considerar aquest criteri per fixar el moment de recol · lecció : FALS .
Gran cavall de batalla en la lluita per la qualitat és el preu de liquidació final del producte . Ha estat i és argument de molts agricultors que en no pagar-se la qualitat de l'oli no mereixen la pena els esforços per portar l'oliva més sana i primerenca a les almàsseres .
Però això no és així . Les comarques pioneres en la separació de sòl i vol , en la recol · lecció moment òptim de maduresa o en la lluita contra plagues com la mosca ja veuen gratificats seus esforços en el reconeixement als seus olis i en el preu final dels mateixos.El consum prefereix ja l'oli verge al refinat i les cooperatives o privats que més oferta de verge extra i verge presentin , més proporció del seu celler podran oferir directament al mercat i per tant major marge s'obtindran.


     5 . La recol · lecció tardana de l'oliva no té influència en la següent collita : FALS .
I aquest únic argument pot justificar econòmicament la recol · lecció de l'oliva en el seu moment òptim de maduresa ja que està demostrat que la principal causa de alternança de producció és el manteniment del fruit en l'arbre durant més temps del aconsellable .
Així és, la inducció floral de la següent collita es produeix en els primers mesos de l'any i per tant el manteniment de l'oliva en l'arbre fa que els mecanismes de regulació de la planta optin per induir més gemmes vegetatives que a flor . En termes col · loquials podem afirmar que "si l'olivera allarga la carrera per la producció , més esgotat arribarà a la propera línia de sortida " . Això influeix decididament en que la següent collita disminueixi de forma sensible al demorar la recogida.Y per tot l'exposat recomanem que la recol · lecció de l'oliva per molí es realitzi en el verol o canvi de color del fruit , la qual cosa i en contra del que tradicionalment s'ha pensat , resultarà més rendible i contribuirà a la major qualitat final del suc d'oliva . Els que així ho han entès han encertat i avui els seus olis són reconeguts pels mercats i , el que és encara més convincent , els seus costos de cultiu no són necessàriament grans i , a més , disminueixen la seva
alternança de  producció .
     José Ma Penco 2013