El Magrama transferirà prop de 2.400 milions d’euros per pagar la bestreta de les ajudes directes de la PAC

10/10/2014 - El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient (Magrama), a través del Fons Español de Garantia Agrària (FEGA), transferirà des del proper 16 d'octubre al voltant de 2.400 milions d'euros als organismes pagadors de les Comunitats Autònomes per abonar bestretes de les ajudes directes de la Política Agrària Comuna (PAC) de la campanya 2014.

Amb els fons transferits pel FEGA es poden abonar les bestretes per, entre molts altres, el règim de pagament únic, el programa nacional per al foment de rotacions de cultiu en terres de secà i el programa nacional per al foment de la qualitat dels llegums.

Segons ha precisat el Ministeri en un comunicat, aquestes bestretes del 50% es podran pagar sempre que s'hagin finalitzat els controls oportuns establerts en la legislació vigent. La resta dels pagaments directes de la campanya 2014 de la PAC es realitzaran a partir de l'1 de desembre.

Nou reglament

D'altra banda, el Magrama ha recordat que a partir de l'1 de gener de 2015 entra en vigor el nou Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors, en virtut dels règims d'ajuda inclosos en el marc de la PAC.

A través d'aquest Reglament s'estableix un nou règim de pagaments directes desacoblats de la producció, basats en el règim de pagament bàsic que substituirà a l'actual règim de pagament únic. A més, Espanya mantindrà una sèrie de pagaments acoblats per determinats sectors agrícoles i ramaders, tal com es va acordar en la Conferència Sectorial d'Agricultura.