La política agrària a Espanya comptarà amb un major pressupost en 2015.

PUBLICAT EL 02/10/2014
Un 11,7% més respecte als fons de 2014

OLIMERCA.- Segons els nous pressupostos generals de l'Estat, les polítiques d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que representen el 2,5 % del pressupost total de l'Estat per 2015, rebran una assignació de 8.579,9 milions d'euros, un 11,7 % més respecte als fons que en 2014 van percebre aquests capítols, conforme al nou Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat aprovat al Congrés dels Diputats.

En general, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient tindrà un total "consolidat", segons el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, de 10.791 milions d'euros, si ben la despesa de l'Estat per a aquest departament és d'1.839,54 milions d'euros en 2015, la qual cosa significa un increment del 14%.

Dins del pressupost agrari, són més notables les pujades en les partides de desenvolupament rural, incloses les transferències a les autonomies o la pesca, mentre que es mantenen els fons per a assegurances i regadius i cau lleugerament la dotació per a mesures agroalimentàries.

La part més quantiosa, la corresponent a subvencions agràries amb aportacions financeres de la Unió Europea (UE), se situarà en 5.594,86 milions d'euros.

Per a les actuacions de "desenvolupament rural sostenible", el Ministeri disposarà de crèdits per un valor de 2.366,63 milions d'euros, la qual cosa suposa una pujada del 58%.

En la prevenció de riscos en les produccions agràries, inclosos les assegurances, el pressupost sumarà 204,43 milions d'euros, uns nivells semblats als d'aquest any (204,6 milions).

Quant a la "*agroalimentación", el projecte de pressupostos preveu una partida de 95,3 milions d'euros, la qual cosa suposa una lleu caiguda (-2,45 %) enfront de 2014 (97,7 milions).

Respecte als regadius, el Govern preveu un pressupost de 46,29 milions d'euros en 2015, dels quals 44,67 milions es dedicaran a inversions; per a aquestes polítiques, Agricultura ha comptat amb 46,5 milions en 2014.