Comença la campanya de lluita contra la mosca de l’olivera a Catalunya

OLIMERCA PUBLICAT EL 2014.07.07
Els primers tractaments es duran a terme en municipis del Baix l'Ebre i el Montsià

Olimerca. - El Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha iniciat avui, 7 de juliol, la campanya de lluita amb mitjans aeris contra la mosca de l'olivera. El tractament aeri es durà a terme sobre els municipis de les comarques del Baix Ebre i el Montsià inclosos en el Pla d'aplicació i amb el qual es protegiran unes 30.000 hectàrees d'oliveres a les dues comarques de les Terres de l'Ebre

La mosca de l'olivera ocasiona danys molt greus a les olives. El dany directe és causat per l'activitat alimentària de les larves, el que indueix unes pèrdues del 2-5% de la producció d'oli i de vegades la caiguda massiva dels fruits. El dany indirecte és causat per activitats fúngiques que incrementen la taxa de peròxids i l'acidesa de l'oli. La intensitat d'aquests danys indirectes depèn principalment de les condicions meteorològiques i de les espècies de fongs que infecten les olives.

Les zones amb alts nivells poblacionals de la plaga es concentren a les comarques del Baix Ebre, Montsià i la Ribera d'Ebre i per això el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca durà a terme tractaments aeris per tal de rebaixar les poblacions de la plaga en col · laboració amb les agrupacions de defensa vegetal dedicades al cultiu de l'olivera.

Els tractaments aeris es realitzaran en bandes i s'aplicaran dues estratègies. La primera farà servir l'insecticida Dimetoat barrejat amb una proteïna hidrolitzada, es tractarà una superfície de 7.500 hectàrees i es faran dues passades. La segona utilitzarà l'insecticida deltametrín barrejat amb un oli de parafina, es tractaran 7.500 hectàrees i es farà una passada i mitja. El tractament aeri es preveu que finalitzi a finals del mes d'octubre.