EL ROGOR NO MATA COM MATAVA

LA CORCADA

¿Com poden criar tant les mosques (Deu meu)?
Pot ser bo conèixer-ho. La natura en l'instint dels sers vius ha posat ben clavat la reproducció. El que passa és que ens va molt més be que es reprodueixen altres coses que la dacus oleae. Una progressió geomètrica és lo que pot definir qué passa. Si una mosca se’n sortís en que cada ou nasqués, i que criés cada nascuda aconseguint lo mateix, el mon s'acabaria en mosques.
Ja sabem tots que es fa la lluita contra la plaga, i que en moltes ocasions s'aconsegueix un resultat prou acceptable, però ai, aquest any a les zones de sempre més corcada, i de retruc a altres llocs, sembla que hem xafat la cua al dimoni, i que treballa sense mida.

Anem a mirar de esbrinar què cal conèixer. Quan una mosca pica una oliva, i el temps li és favorable a tindre descendència, en lloc de nou mesos per dir una gestació coneguda, se’n surt en vint i un dies. No és així sempre per que el període, tot i que quant ho té menos favorable és va allargant, no més és ben llarg quan els ous en lloc de néixer, passen l'hivern en olives que es queden al camp en larves que no arriben a mosca, i son les que surten i comencen la seua feina a les olives noves.
I ara a saber que podem fer. En primer lloc no pensar que el productes fitosanitaris no són prou forts. La labor que es fa de controls i de verenos no permesos, és deixant alternatives i per evitar coses tant dolentes com el càncer.

Cal escoltar els avisos, que son molt ben elaborats i arriben en el moment oportú. Es troben aquí a la web d'OPOC i a més llocs. A la zona Sud les ADV del Baix Ebre i Montsià les tenen a la seua web , a les Cooperatives i als molins d'OPOC. Als avisos de la Generalitat. Entreu a RURALCAT, que és molt el que allí hi podeu trobar. I a Contacte de la nostra web, no tingueu mandra de dir-mos coses, que no es quedaran sense atendre.
Tornem a les mosques. El dimetoat, i els alternatius quan ja es massa tard per utilitzar el dimetoat, maten i no maten poc. Ara, cal matar quan és l'hora. Si suposem la gallina del refranyer, té que ser quan estigui viva. Segur. Segueixo. Si no estan picant les mosques pot se millor no tractar. Val com a preventiu?: SI. Val la pena?: NO. Per que? : el verí sol ser penetrant. entra per la sava, arriba a on està l'enemic, i sempre que no hagué sortit, el mata. Quant dura el verí?: menos de lo que voldríem, i per això, és millor guiar-nos per l'avís, o be la vigilància de corcada, i tractar quant n'hi ha, però ja no cal si veiem els forats grossos de sortida, sempre les picades petites.